Tracking – AnkerDrammen

(Under utvikling.)

Jeg har laget en trackingløsning som kun forutsetter mobiltelefon med GPS på den enkelte båt. Trackerløsningen var opprinnelig ment å holde styr på hvor folk har gjort av seg mellom holmer og skjær, slik at man kan nyte ankerdrammer i fellesskap.

Jeg har oppgradert den til å tracke i tilnærmet sann tid, og det er ambisjonen at man kan se hvordan man ligger an på regattabanen i forhold til konkurrentene. Avspilling i etterkant kommer!

Link til AnkerDrammen. Du må benytte https for at nettleser skal få tilgang på GPS, men dette er kun viktig om du tracker fra web-grensesnittet.

Det er flere måter å tracke posisjonen på:

  • via web. Dette er den enkleste med dårligste løsningen
  • Owntracks app. Antagelig enklest å sette opp.
  • Gpslogger app. Best stabilitet?

Jeg har kun testet på Android og her er det et fundamentalt problem med bakgrunnsjobber. Se https://dontkillmyapp.com/

Beste råd er å koble til lader mens du tracker og skru av batterisparefunksjoner.

Felles for alle løsningene er at du må registrere en bruker på AnkerDrammen først. Det er foreløpig ingen passord resett funksjon, så noter deg brukernavn/passord.

Web tracking

Webgrensesnittet brukes også for å se tracking av egen og andre båter, også når du benytter app for å tracke.

Du skal etter pålogging få opp ved å velge Map:

Du kan switche til sjøkart med menyen opp til høyre:

Oppdateringstid er fargekodet. Grønne båter er oppdatert siste minutt, deretter blir fargen gul, og etter 5 minutter rød. Eldre oppdateringer vises med andre farger, og du finner kodingen ved å trykke ? i menyen.

Tracking

Skru på /av tracking under menypunktet Pos

Mange browsere krever at du har kryptert forbindelse ( https) for å gi tilgang til GPS.

Owntracks

Owntracks kan sende posisjonsoppdateringer fra telefon til en web-side.

Under Preferences velger du Connections og setter Mode til Private HTTP

Deretter setter du Host til http://www.jelstad.org/nav/owntrack.php

Under Identification oppgir du brukernavn og passord som du har registrert deg med på AnkerDrammen . Du kan oppgi device og tracker ID også, men dette er ikke kritisk.

Pass på at du er i Move mode indikert med ikonet

Move mode

i skjermbildet under:

GPSlogger

Velg Logging Details ->Log to Custom URL. (Skru av all annen logging). Når du aktiverer kommer følgende opp:

Her må du skrive inn URL med pinlig nøyaktighet.

Deretter velger du Basic Authentication og oppgir brukernavn og passord fra registreringen på AnkerDrammen

Tilbake i hovedskjermbildet velger du Log View som visningsmode og starter logging. Du skal da få opp skjermbilde som viser hva som foregår.

Det kan være lurt å skru på Distance filter ( under konfig – Performance) og sette min distanse til 50 meter.