Om …

Jeg er fysiker fra NTH som har jobbet med IT og sikkerhet nesten hele yrkeskarrièren. Se CV Øyvind Jelstad for detaljer.

Jeg har alltid vært fascinert av hvordan verden henger sammen og hvordan ting virker. Spesielt har  vær, vind, seiling og flyging dominert mine interesser og har vært aktiv regattaseiler siden tidlig i tenårene. Egne barns idrettskarrière gjorde meg til mangeårig formann i en judoklubb. De siste tiåret har jeg ledet regattakomiteen i Drammens seilforening.

Som bestefar på pensjon har jeg fått bedre tid til å engasjere meg i kommende generasjoners framtidsutsikter. Dette nettstedet bærer preg av dette.

Greta Thunbergs tale i FN oppsummerte utfordringene vi står ovenfor med ett enkelt tall på en måte som fikk verden til å våkne. Det synes å være et enormt sprik mellom politikeres tiltak og fremtidsløfter og IPCCs forutsetninger for at dette skal ende godt.  Løsningene på dette er imidlertid langt fra enkle. Forutsetningene for å forstå, vurdere og finne løsninger er å skaffe seg en kvantitativ oversikt over fenomener, faktorer, resurser, kostnader og andre størrelser som definerer problemene og løsningsalternativ.

Klimadebatten er preget av mange interesseorganisasjoner med sine agendaer og smale perspektiv og vinkling. Forskere har gjerne detaljerte redegjørelser for forutsetninger, avgrensinger, usikkerheter, metoder og resultater som gjør hovedpoengene vanskelig tilgjengelig for folk med annen bakgrunn og fagkrets. Klimaspørsmål har også sterke politiske , økonomiske og etiske føringer.

Dette er sterke drivere for Cargo cult science, et begrep nobelprisvinneren  i fysikk, Richard Feynmann, introduserte i en stadig aktuell og leseverdig  tale i 1974. Se  også   Surely You’re Joking, Mr. Feynman! , som i tillegg er underholdende lesning. Begrepet  kan grovt sammenfattes som forutinntatt forskning med manglende evne eller vilje til kritikk av resultater eller metode. Jeg ønsker å forsøke å filtrere bort informasjon som åpenbart er farget av særinteresser, for å ekstrahere, kvantifisere og anskueliggjøre det som gjenstår som reelle fakta.

Mitt mål er ikke å konkurrere, tilbakevise eller bekrefte forskernes resultater. Heller vil jeg stille spørsmål, samle og forenkle slik at jeg kan sammenstille, forstå, sammenligne og gjøre kvantitative overslag innenfor rett størrelsesorden.  Hans Rosling viser i sin bok Factfulness hvor dårlig et står til med vår oppfatning av verdens tilstand, og hvordan vi kan bli bedre til å skaffe oss rett situasjonsforståelse.  Om jeg kan bidra til dette innenfor miljø og klima er målet nådd. I likhet med Bill Gates anbefaler jeg boka på det varmeste. 

Dette nettstedet vil gjenspeile interessene nevnt over.  Dette er en personlig blogg for å dokumentere og ta vare på innsamlet informasjon, tanker og konklusjoner. Det er mitt håp at også andre kan ha nytte av dette. For øyeblikket er det klima som bokstavelig talt er varmest.