Strømpris og støtte

Her er fornuftig forslag til strømstøtte som bevarer incentivene for både sparing og utbygging av produksjon. En slags borgerlønn for alles andel av resursene som sikrer gjennomsnittsforbrukeren 50øre/kWh netto. Storforbrukere betaler mer og de som bruker lite sparer mer jo høyere markedsprisen blir.

Nettleie er holdt utenfor, men man burde overføre ansvar for leveransen fram til måler til strømselskapene, slik at de også får en reell verdiskapende oppgave ut over å produsere fakturaer. Som forbruker har man null forhandlingskraft mot netteiere, men strømselskapene vil opptre på vegne av alle sine kunder og ha makt.

Svakheten med forslaget er snittpris på 50 øre uavhengig av produksjonskost. Det vil være i alles interresse å produsere og levere billigst mulig. Snittprisen bør derfor fremkommesom overskuddsdeling. Produserer man til 20øre og produsent og forbruker deler et påslag på 100% får produsent 10øre og forbrukerpris blir 40øre for gjennomsnittsforbruker. Det vil bli et viktig moment i vurderingen av f eks offhore vindkraft som koster omtrent 100øre om turbinen står på bunn og det dobbelte om den flyter. Til sammenligning er produksjonsprisen i amerikanske atomkraftverk mindre enn 30øre og vår vannkraft under halvparten av dette igjen.