Strømstøtte er feil medisin

Strømstøtte og makspris er feil!

Jeg må motvillig innrømme at vi er iferd med å ta feil medisin. I et oppslag på TV2 ( https://www.tv2.no/nyheter/15003463/?fbclid=IwAR1jUc1Ss9r4ohaqD73t4-sPWYzdHMphHFL0yVxRmUr138EBpB69P2QU450) kaller redaktør Simen Tveitereid strømstøtte for skivebom. Provoserende, men ved ettertanke sansynligvis korrekt. Mye bedre å dele overskuddet ( 27 milliarder kun på strøm, 1650 milliarder ekstrainntekt om gass og olje tas med.)

Vi har en gyllen og enkel mulighet til å følge opp tanker historikeren Rutger Bregman lanserte i sin bok Utopia for realister: Universal Basic Income, eller borgerlønn. En flat fordeling av strømoverskuddet vil være redningen for de som har minst og kun et lite bridrag for de rike. Man bidrar da til utjevningspolitikk, et honnørord AP ikke lenger vet hva betyr. Så må man i tillegg bruke reservasjonsmulighetene EØS-avtalen tillater slik Lundteigen har påpekt for å sikre forsyningssikkerhet.

Statkraft må settes under politisk administrasjon slik at man får samordnet vann, vind og øvrig kraft.

Bedrifter bør ikke få strømstøtte. De store har langsiktige avtaler som gir noe forutsigbarhet. De mindre får man evt redde med akord-løsninger hvor det er liv laga. Dagsrevyen hadde oppslag idag om bakere med 3-doblet strømpris. Dette hadde ikke vært noe problem om det gjalt alle bakere. Men 180 meter fra min bolig er det halve prisen på strøm. Her ligger problemet: hvordan sikre like forutsetninger og konkurranseforhold?

Fjern oppdelingen i strøm-regioner og innfør felles pris i hele landet. Brødet blir 3 ganger så dyrt, men det er de beste bakerene som overlever, ikke de med best forbindelser i administrasjon og jurist-kretser. Med UBI går det likevel rundt og kanskje i pluss sammenlignet med pristak for de med dårligst råd. Og vi får alle sterkere insitament til å overtale først og fremst tyskere til å sveive igang kjernekraftverkene sine igjen og få slutt på galskapen.

Grønt skifte?

Det «grønne skiftet» blir sammen med Ukraina-krigen og strømkabler brukt som forklaring på degens strømkrise.

Men Europa og Norge har ikke gjennomført noe grønt skifte. Man har snakket i flere ti-år om hva som skal kuttes. Lite har man bekymret seg for erstatningene. Romantikere uten regneferdigheter har beroliget forsamlingene med vindmøller. Men skifte betyr å finne bedre alternativ.

Fysikeren David J C MacKay skrev i 2010 bestselgeren «Sustainable energy – without the hot air». Boka er fritt tilgjengelig på https://www.withouthotair.com/ både online og i flere nedlastbare format. Den bør leses av alle som vil mene noe om strøm og grønt skifte.
MacKay går gjennom alternativene med konsekvenser for UK.

Lignende betraktininger kan gjøres i globalt perspektiv, og vil vise at vindmøller ikke kan bidra massivt. I UK vil utbygging av 10% av landarealet gi 1/2 parten pr person som skal til for å kjøre 50 km med bil. Til sammenligning er ca 2% av Norge bebygd idag ( hus, veier, byer, industri etc).


Boka ble oversatt til tysk i 2011. Likevel beslutter Merkel &co samme år å stenge kjernekraftverkene. Dette var grønn blacklout og ikke noe skifte. Konsekvensene ser vi idag på strømregninga.