Grønt skifte?

Det «grønne skiftet» blir sammen med Ukraina-krigen og strømkabler brukt som forklaring på degens strømkrise.

Men Europa og Norge har ikke gjennomført noe grønt skifte. Man har snakket i flere ti-år om hva som skal kuttes. Lite har man bekymret seg for erstatningene. Romantikere uten regneferdigheter har beroliget forsamlingene med vindmøller. Men skifte betyr å finne bedre alternativ.

Fysikeren David J C MacKay skrev i 2010 bestselgeren «Sustainable energy – without the hot air». Boka er fritt tilgjengelig på https://www.withouthotair.com/ både online og i flere nedlastbare format. Den bør leses av alle som vil mene noe om strøm og grønt skifte.
MacKay går gjennom alternativene med konsekvenser for UK.

Lignende betraktininger kan gjøres i globalt perspektiv, og vil vise at vindmøller ikke kan bidra massivt. I UK vil utbygging av 10% av landarealet gi 1/2 parten pr person som skal til for å kjøre 50 km med bil. Til sammenligning er ca 2% av Norge bebygd idag ( hus, veier, byer, industri etc).


Boka ble oversatt til tysk i 2011. Likevel beslutter Merkel &co samme år å stenge kjernekraftverkene. Dette var grønn blacklout og ikke noe skifte. Konsekvensene ser vi idag på strømregninga.

Legg igjen en kommentar