Ågerpriser på støm

Vi må som forbrukere kreve utbygging av gasskraftverk eller bedre, kjernekraft, subsidiært forby salg av el-biler.

Strømmen utgjør ca 50% av energiforbruket. Politikere fokuserer på å endre forbruk fra fossilt til elektrisk, men uten å ha nødvendige løsninger på produksjons og leveransesiden. Man har systematisk fjernet mulige substitutter ved bl annet å forby oljefyr og bygge hus uten piper. Når det blir kalt hos meg skjer det samme hos naboen, og vi har ingen andre alternativ enn å skru på strømmen. Kulde kommer gjerne med høytrykk og da blåser det for lite, overalt, for vindmøllene våre.

Vannkraftverkene kan i prinsipp levere dobbel effekt i forhold til årssnitt, men da renner alt vannet ut. I følge Energifakta Norge har vi kapasitet på 33003 MW, som gir ca 289TWh/år. Selv da vi satte forbruksrekord en time i januar med 24500MW produsere man drøyt 1000MW mer, til eksport? Etter dereguleringen i 1991 med innføring av av «marked» har produsentenes mål flyttet seg fra leveransesikkerhet til overskudd. Vindmølledebatten den siste tiden har vist total mangel på samordning og styring av denne samfunnskritiske resursen.

Blårussen byttet for 30 år siden russelua med dress og lyseblå politisk karriære og demonstrerte at det var et par detaljer fra Keynes og Adams de ikke hadde fått med seg. Vi har endt opp med monopol uten styring med behov for omdømmebygging i kalde tider. Hvor ble det av tidligere tiders konsesjonsordninger i vannkraften og states jerngrep om oljeutviklingen for å sikre fellesskapets beste? Skal man først bekjenne seg til markedsmekanismer må man ha leveransekapasitet og substitutter.

Vindmøllene har foreløpig marginal betydning, utbygging av 150TWh/år vil være et megaprosjekt og ta like mye plass som all bebyggelse med veier tar idag ( basert på erfaringer fra Smøla-parken). I tillegg kjøper utenlandstke giganter som Google opp leveransen for ti-år framover og lar seg neppe affisere verken av marked eller stat.

Da står vi igjen med gasskraftverk som det enkleste. Vi får CO2-regninga, men den kan være verdt å ta istedenfor ågerpris på strøm. Globalt er det ett fett om tyskerne eller vi brenner gassen. Langt bedre ville kjernekraft vært men her er det mangel på politisk mot. Å avlyse det grønne skiftet og å stoppe el-bilsalg er politisk umulig, men kanskje eneste arena hvor forbrukerne kan vise makt. Jeg er prinsippielt uenig, men i nøden spiser fanden fluer.

Legg igjen en kommentar